Obchodní listiny
ListinyK nahlédnutí jsou zde vystaveny nejdůležitější obchodní listiny firmy HANAK s.r.o. pozemní a průmyslové stavitelství:

Osvědčení o autorizaci
Osvedčení o autorizaciDne 28.2.1995 byla panu Ing. Radoslavu Hanákovi udělena autorizace Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je pod číslem 1001775 veden autorizovaným inženýrem v oboru Pozemní stavby a je oprávněn užívat autorizační razítko.

Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z ORFirma HANAK s.r.o. je od 21.10.1992 zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně a to v oddílu C, vložka č. 7632

Jako předmět podnikání je uvedeno:
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • projektová činnost ve výstavbě
 • realitní činnost
 • velkoobchod
 • specializovaný maloobchod

Jediným jednatelem a jediným společníkem vlákajícím základní kapitál je pan Ing. Radoslav Hanák, právní forma společnosti je společnost s ručením omezeným.

Osvědčení o registraci k daním
Osvědčení o registraci k danímNa základě registrace vydal dne 23.3.2000 Finanční úřad Brno I firmě HANAK s.r.o. pozemní a průmyslové stavitelství osvědčení o registraci k daním.

Daňové identifikační číslo je CZ46975551

Registrace je k daním:
 • z příjmů právnických osob
 • z přidané hodnoty se čtvrtletním zdaňovacím obdobím
 • silniční
 • plátce daně z příjmů - vybírané zvláštní sazbou
živnostenský list
Živnostenský listNa základě ohlášení bylo od roku 1992 Živnostenským úřadem města Brna firmě HANAK s.r.o. vydáno několik živnostenských listů.

Jako předmět podnikání je uvedeno:
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • projektová činnost ve výstavbě
 • realitní činnost
 • velkoobchod
 • velkoobchod


Živnostenské listy jsou vydány na dobu neurčitou.
Identifikační číslo organizace je 46975551
Potvrzení FÚ o neexistenci daňových nedoplatků
Potvrzení FÚ o neexistenci daňových nedoplatkůDne 12.2.2003 podal pan Ing. Radoslav Hanák žádost ke svému správci daně.

Na základě této žádosti potvrdil FINANČNÍ ÚŘAD BRNO I, že ke dni 19.2.2003 firma HANAK s.r.o. pozemní a průmyslové stavitelství nemá daňové nedoplatky [Potvrzeni4]
Tygrik
© 1985 - 2024  HANAK s.r.o. pozemní a průmyslové stavebnictvíhanak@hanakpps.czJste 264314 návštěvník.