Kompletní realizace staveb
O firmě
 • pozemní, průmyslové, občanské a bytové stavby
 • rodinné domy, půdní vestavby, rekonstrukce
 • lešení - projekt, pronájem, montáž
 • krovy - projekt, dodávka, montáž


Inženýrská činnost při výstavbě
 • vyhledání pozemku, zprostředkování prodeje
 • projekt, stavební povolení
 • oceňování stavebních prací
 • technický dozor při výstavbě


Vítejte na stránkách firmy HANAK s.r.o. pozemní a průmyslové stavitelství
DopisVážení,

tímto dopisem Vám podávám informace o firmě HANAK s.r.o. pozemní a průmyslové stavby, které jsem jednatelem a jedinným majitelem.

Firmu jsem založil v roce 1991 po odchodu z pozemních staveb Brno, závodu 02 - Moravostav, kde jsem půsovbil od roku 1985, nejprve dva roky jako mistr a poté čtyři roky jako stavbyvedoucí a střediskový stavbyvedoucí.

V době působení v Pozemních stavbách jsem realizoval osobně jako stavbyvedoucí řadu poměrně velkých staveb, např. :
 • Generální ředitelství Nábytkářského průmyslu v Brně - Komíně na ulici Jundrovská - nyní Unis
 • Motorest Lanžhot
 • Skladový areál Ovoce a zeleniny v Břeclavi
 • Základní školu s tělocvičnou v Drnholci
 • Nákupní středisko Drnholec u Mikulova
 • Budovu IHE v areálu Vysoké školy veterinární v Brně
 • Výrobní areál Jihomoravských pekáren v Hustopečích


Po odchodu z Pozemních staveb a založení firmy HANAK s.r.o. jsem realizoval řadu větších či menších staveb, jejichž téměř úplný seznam je k vidění na stránkách s referencemi. Z těch, které jsou takříkajíc "na očích" je to:
 • Autosalón Ford Rašino, Jihlavská ulice v Bohunicích a v Novém Lískovci
 • Rekonstrukce Kaunicova paláce
 • Administrativní budova firmy Fleck systemotronic na Václavské ul.
 • Stavební dozor investora jsem zajišťoval při obnově fasády na fakultě architektury v Brně
 • ulice šesti rodinných domů vč. inženýrských sítí a komunikace v Ivanovicích
 • Vstupní objekt závodu Kovolit Modřice


Společnost HANAK s.r.o. není velká firma. V průměru zaměstnává 20-30 pracovníků HSV a dodávky PSV jsou zajišťovány pomocí dlouhodobě spolupracujících subdodavatelských firem, které jsou najímány s ohledem na velikost a charakter subdodávky.

Taká zázemí firmy, tzn. kanceláře, stavební dvůr, dopravu se snažím držet na minimální výši, prakticky jen na stavbách, které se zrovna realizují.

Takto naznačená struktura firmy vyplývá z mojí filozofie "minimalizace výrobních a režijních nákladů" a možnosti osobního řízení a dohledu nad stavbami. Z tohoto důvodu také nerozšiřuji počet současně prováděných staveb na více jak tři až čtyři, z nichž jedna je vždy "nosná".

Výrobu na jednotlivých stavbách řídí mistr či stavbyvedoucí, dodržování časového harmonogramu výstavby, koordinaci a výběr subdodávek zajišťuji osobně. Tímto systémem se mně dlouhodobě daří realizovat stavby s nižšími náklady a tedy v dodavatelských cenách nižších než je obvyklé, v dohodnutých časových termínech a nadprůměrné kvalitě.

V současné době také nemám finanční závazky či pohledávky, neboť naznačený systém výroby a řízení umožňuje operativní přesun pracovníků na jinou stavbu při platební nekázni odběratele.

Z uvedeného vyplývá, že díky mým zkušenostem, složení firmy a systémem výroby a řízení je firma HANAK s.r.o. schopna bez problémů realizovat stavby finančního objemu do 30 - 40 mil. Kč.

Na přání investora dodává firma také projektovou dokumentaci stavby jakéhokoliv stupně a provádí inženýrskou činnost související s vydáním stavebního povolení, či stavební dozor investora.

Věřím, že nabídka firmy HANAK s.r.o. bude shledána pro realizaci Vaší stavby jako nejvýhodnější a v případě, že se pro firmu HANAK s.r.o. rozhodnete jsem přesvědčen, že po ukončení stavby budete maximálně spokojeni jak s kvalitou tak s termíny realizace.

                              S pozdravem

                                                            Ing. Radoslav Hanák
                                                                      jednatel

V Brně dne 20.2.2002

Realizované projekty
ProjektyNa přání investora dodává firma HANAK s.r.o. pozemní a průmyslové stavitelství také projektovou dokumentaci stavby jakéhokoliv stupně. Zároveň je schopna provádět inženýrskou činnost související s vydáním stavebního povolení a stavební dozor investora.
Tygrik
© 1985 - 2024  HANAK s.r.o. pozemní a průmyslové stavebnictvíhanak@hanakpps.czJste 264330 návštěvník.